نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماژول وای فای ESP-12F با هسته Ai-Thinker – ESP8266

۱۱۵,۰۰۰ تومان
ESP-12F module with ESP8266 Wi-Fi core Description ESP-12F is a WiFi module based on the ESP8266 32-bit MCU microcontroller, this

ماژول وای فای ESP-07 با هسته Ai-Thinker – ESP8266

۱۲۵,۰۰۰ تومان
ESP-07 – WiFi module with ESP8266 and SMainsign Rainsun antenna Description ESP-07 is a WiFi module working in WiFi 802.11

ماژول وای فای ESP-12S با هسته Ai-Thinker – ESP8266

۱۲۵,۰۰۰ تومان
ESP-12S module with ESP8266 Wi-Fi core ESP-12E Wi-Fi module is developed by Ai-thinker Team. Specifications WiFi module with serial output

ماژول وای فای ESP-12E با هسته Ai-Thinker – ESP8266

۱۲۵,۰۰۰ تومان
ESP-12E module with ESP8266 Wi-Fi core Description ESP-12E Wi-Fi module is developed by Ai-thinker Team. core processor ESP8266 in smaller

ماژول وای فای ESP-01S

۶۹,۰۰۰ تومان
ESP-01S module is for providing wireless Wi-Fi connection to the Internet or LAN and communicates with microcontrollers through serial protocol.

ماژول وای فای ESP-01

۶۹,۰۰۰ تومان
This module is for providing wireless Wi-Fi connection to the Internet or LAN and communicates with microcontrollers through serial protocol.

برد توسعه NodeMCU دارای هسته وای فای ESP8266 و مبدل CH340G

۱۴۵,۰۰۰ تومان
NodeMcu WIFI Board Based on ESP8266 CH340 Module Description NodeMCU It is a board similar to Arduino, the difference is

برد توسعه NodeMcu به همراه ماژول وای فای ESP8266 با مبدل CP2102

NodeMcu Lua WIFI Board Based on ESP8266 CP2102 Module Description The Development Kit based on ESP8266, integrates GPIO, PWM, IIC,