نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

برد کمکی چیپ وایفای ESP8266 مناسب برای ماژول های ESP-07 / ESP-08 / ESP-12

۵,۶۰۰ تومان
The ESP8266 auxiliary board is compatible with ESP-07 / ESP-08 / ESP-12 modules and is specifically designed for these modules.

برد کمکی ماژول ESP32-WROOM

۱۴,۰۰۰ تومان
Auxiliary board for easy use and setup of ESP32-WROOM Wi-Fi and Bluetooth module The ESP32 module is soldered on this

برد توسعه NodeMCU دارای هسته وای فای ESP8266 و مبدل CH340G

NodeMcu WIFI Board Based on ESP8266 CH340 Module Features USB driver: CH340 chip Input voltage: maximum 5 volts Frequency: 2.4ghz

برد توسعه NodeMcu به همراه ماژول وای فای ESP8266 با مبدل CP2102

NodeMcu Lua WIFI Board Based on ESP8266 CP2102 Module Description The Development Kit based on ESP8266, integrates GPIO, PWM, IIC,

هدر برد STM32F030F4P6

This STM32F030F4P6 core board development board core ARM CORTEX-M0 board is a Minimum System Board STM32F030F4P6 (Cortex-M0). The MCU target

هدر برد STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 Minimum System Board Microcomputer STM32 ARM Core Board For beginners it might be difficult to use the popular and